Inschrijven

De informatie die u hieronder invoert wordt vermeld op de website www.dordrechtpaktuit.nl.
Indien u ook vermeld wilt worden in het couponboekje dan kunt u onderaan aanvinken dat u wilt deelnemen.
              
 
* Voorwaarden actie:
1) Deelnemers bevinden zich in het kernwinkelgebied van de binnenstad van Dordrecht.
2) De deelnemer verplicht zich om de actie aan te bieden voor de periode die men aangeeft, mits anders vermeld.
3) Het versturen van dit formulier verplicht u tot deelname aan de actie. Vermelding op de site is gratis, deelname aan het couponboekje €75.
4) Deelnemers hebben de mogelijkheid om éénmalig correcties door te voeren. Dit kan tot 5 september. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve vermelding die niet of te laat zijn doorgegeven.
5) Bij onvoldoende deelname behoudt de organisatie het recht om het couponboekje te annuleren.
6) De organisatie kan zonder opgave van redenen een actie of deelnemer weigeren.

LET OP: afhankelijk van de grootte van de bijgevoegde afbeelding kan het verzenden van het formulier wat langer duren. Wanneer het formulier succesvol verzonden is, wordt er een bericht weergegeven op de pagina.